LudoGH68

SessionAndTimeFct_public

Library "SessionAndTimeFct_public"

is_in_session(sessionTime, sessionTimeZone)
  : Check if actual bar is in specific session with specific time zone
  Parameters:
    sessionTime
    sessionTimeZone

is_session_start(sessionTime, sessionTimeZone)
  : Check if actual bar the first bar of a specific session
  Parameters:
    sessionTime
    sessionTimeZone

is_new_day(timeZone)
  : Check if a new day started
  Parameters:
    timeZone

is_new_week(timeZone)
  : Check if a new week started
  Parameters:
    timeZone

is_new_month(timeZone)
  : Check if a new month started
  Parameters:
    timeZone

is_element_to_show_with_tf_up(base, value)
  : Check if an element is to show compared to a specific timeframe >
  Parameters:
    base
    value

is_element_to_show_with_tf_down(base, value)
  : Check if an element is to show compared to a specific timeframe <
  Parameters:
    base
    value
Pinebibliotek

I sann TradingView-anda har författaren publicerat denna Pine-kod som ett bibliotek med öppen källkod så att andra Pine-programmerare från vår community kan återanvända den. Hatten av för författaren! Du kan använda det här biblioteket privat eller i andra publikationer med öppen källkod, men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här biblioteket?

Kopiera följande rad och klistra in det i ditt skript.