syntaxgeek

Market Internals

Market internals can be a powerful tool for determining future moves, overall trend health and provide a means of directional confidence.

This indicator watches a handful of SPX and US stocks based internals to determine key areas of sentiment changes, the internals monitored are:
  • US Stocks Ticks
  • Call and Put SPX Volume
  • SPX Gamma Dispersion
  • US Stocks Ask and Big Volume
  • US Stocks Advancing and Declining Issues

Each time there's a bullish or bearish sentiment change it will be market with green/red flag and a single letter that identifies what market internal has changed.

SPX gamma dispersion events aren't to be considered directional from historical observations made but can be a sign of liquidity adjustments and when paired with any of the other aforementioned internals sentiment changes can be used as a powerful signal.

If it's observed that market internals are changing erratically then it's a clear indication of market chop and best to wait for cleaner trends.

Future updates may include non-SPX based internals analysis, change in display, alerts/alertconditions and more. Feel free to comment with any desired changes and we can discuss!

@tradeseekers (YouTube, Twitter)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?