kevinmck100

Risk Management Strategy Template

This strategy is intended to be used as a base template for building new strategies.

It incorporates the following features:

Risk management:
 • Configurable X% loss per stop loss
 • Configurable R:R ratio

Trade entry:
 • Calculated position size based on risk tolerance

Trade exit:
 • Stop Loss currently configurable ATR multiplier but can be replaced based on strategy
 • Take Profit calculated from Stop Loss using R:R ratio

Backtesting:
 • Configurable backtesting range by date

Trade drawings:
 • TP/SL boxes drawn for all trades. Can be turned on and off
 • Trade exit information labels. Can be turned on and off
 • NOTE: Trade drawings will only be applicable when using overlay strategies

Debugging:
 • Includes section with useful debugging techniques

Strategy conditions

Trade entry:
LONG
 • C1: Price is above EMA line
 • C2: RSI is crossing out of oversold area
SHORT
 • C1: Price is below EMA line
 • C2: RSI is crossing out of overbought area

Trade exit:
 • Stop Loss: Stop Loss ATR multiplier is hit
 • Take Profit: R:R multiplier * Stop Loss is hit

The idea is to use RSI to catch pullbacks within the main trend.

Note that this strategy is intended to be a simple base strategy for building upon. It was not designed to be traded in its current form.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?