jaggedsoft

Jurik Channels — SharkCIA

This is a keltner channel calculated using the Jurik Moving Average.

Special thanks to auroagwei https://www.tradingview.com/u/auroagwei/...
Special thanks to everget https://www.tradingview.com/u/everget/#p...

Skyddat skript
Detta skript publiceras med stängd källkod och du kan använda det fritt. Du kan favorisera den för att använda den till ett diagram. Du kan inte visa eller ändra dess källkod.
Frånsägelse av ansvar

The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?