QuantVue

ATR Momentum [QuantVue]

ATR Momentum is a dynamic technical analysis tool designed to assess the momentum of a securities price movement. It utilizes the comparison between a faster short-term Average True Range (ATR) and a slower long-term ATR to determine whether momentum is increasing or decreasing.

This indicator visually represents the momentum relationship by plotting both ATR values as lines on a chart and applying color fill between the lines based on if momentum is increasing or decreasing.

When the short-term ATR is greater than the long-term ATR, representing increasing momentum, the area between them is filled with green.
Conversely, when the short-term ATR is less than the long-term ATR line, the area between them is filled with red. This red fill indicates decreasing momentum.

Don't hesitate to reach out with any questions or concerns.

We hope you enjoy!

Cheers.

Get Access to the exclusive QuantVue indicators: www.quantvue.io/

Join thousands of traders in our Free Discord: discord.gg/tC7u7magU3
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?