RozaniGhani-RG

Linear Regression Channel 200

█ OVERVIEW
This a simplified version of linear regression channel which use length 200 instead of traditional length 100.

█ FEATURES
Color change depends light / dark mode.

█ LIMITATIONS
Limited to source of closing price and max bars back is 1500.

█ SIMILAR
Regression Channel Alternative MTF
Regression Channel Alternative MTF V2

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?