BarefootJoey

Haydens RSI Trend Trader

BarefootJoey Uppdaterad   
This is a simple trend trading companion indicator for Hayden's Advanced RSI, which can be found here:
For best results, please be sure your oscillator and chart companion settings match. Detailed trade information & statistics can be found when hovering over any of the indicator labels. The backtesting results are not calculated the same as TradingView, and the original code can be found here
Shoutout to the following authors for the code snippets that were used in making this indicator: @lazybear @kiosefftrading @Koalafied_3 @mabonyi @Capissimo
Versionsinformation:
Update: Detailed alerts for Entry, Stop, TP, and Liquidation. This update also includes the option to receive an alert with the current trade progress each time the current candle closes. Please remove and reload this indicator from your charts in order to receive these important updates. Enjoy!

Made w/ ❤ by @BarefootJoey ✌💗📈
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?