J_asper

ICT Daily Bias Finder [DTCC]

J_asper Uppdaterad   
What is This?

The ICT Daily Bias Finder uses a method called "DTCC" to identify the London and New York session's bias, bullish or bearish. This indicator should only be relied on for 5 minute, and not other timeframes.

How do I use it?

Look at the previous days two boxes (labeled DTCC Bear/DTCC Bull), if both are bullish or both are bearish it is NOT recommended to rely on DTCC for that day. If the first one is bullish and second one is bearish, the DTCC for the next day says that London session will turn ABOVE midnight opening price, while New York will turn UNDER midnight opening price (longs in London, shorts in New York). If the second one is bearish and the first is bullish, the DTCC for the next day says that London session will turn UNDER midnight opening price, while New York will turn ABOVE midnight opening price (shorts in London, longs in New York)

Emoji guide to DTCC indicator:

🟢🟢: Don't trust DTCC for that day
🔴🔴: Don't trust DTCC for that day

🟢🔴: Longs in London above Midnight Opening Price, Shorts in New York under Midnight Opening Price
🔴🟢: Shorts in London under Midnight Opening Price, Longs in New York under Midnight Opening Price

Reminder: NEVER rely solely on DTCC, DTCC can be wrong and is not right 100% of times.

Versionsinformation:
Short-Title from "ICT Daily Bias" --> ""
Versionsinformation:
New chart image, added "Last Edited" comment in the code
Versionsinformation:
Added Alerts when bias is formed, & other small changes

Alerts only work if you follow instructions in the indicator settings
Versionsinformation:

To enable dashboard/simplified-dashboard go to settings, its the first input.
Versionsinformation:
Removed alerts due to bugs and not being useful
Some other changes
Versionsinformation:
Added to credits, changed name to look better in chart screen
Versionsinformation:
Added ability to make dashboard background color match the boxes background color that you input
Versionsinformation:
Improved script to hopefully eliminate bugs
Versionsinformation:
Redid DTCC calculation logic
Versionsinformation:
Additional update to DTCC calculation logic
Versionsinformation:
Fixed dashboard bias
Versionsinformation:
Updated chart image, removed tooltip
Versionsinformation:
Changed Bias end from 2:49 -> 2:45, using indicator on 1 minute, charting a box then moving that box to other timeframes is reccomend, dont trust indicator on other timeframes
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?