JustUncleL

TRIX Histogram R1-12 by JustUncleL

Created by request.

Description:
This study is an implementation of the Standard TRIX indicator (a momentum oscillator), shown in coloured histogram format by default, with optional Bar colouring of TRIX zero cross overs. Other options include showing TRIX as a line graph instead of histogram and an optional TRIX signal line with difference histogram (to highlight signal line crosses).

References:
Release Notes: ... More signals
  • Added Signal line crossover bar colouring and all TRIX crosses highlighted.
  • Added Implied GPL Copyright notice.
  • Changed Signal line crosses to "+", instead of arrow for better visibility. (R2.1)
  • Added Alerts for crossovers. (R2.1)

JustUncleL
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?