Shauryam_or

Buy and Sell Indicator

This indicaor is draw time(ex 09:15 nifty 50) high and low of candle ..

for buy condition -

1) when price is crossing time candle high open a long trade
2) check for condition is this trade open less thn previous trade

if both condition are true thn open a buy trade

for sell condition -

1) when price is crossing time candle low open a short trade
2) check for condition is this trade open grater thn previous trade

if both condition are true thn open a sell trade

to build logic of 2nd condition @fikira help me thnx mate ...


Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?