Smoker024

SP Indicator

SP Indicator - One of the best indicators for scalping trading on any timeframes. The best readings are given on 5, 15 and 30 minute frames.
For readings, several indicators are combined into one, which allows you to get a more accurate forecast, which is more than 90%.
Instruction.
The indicator is easy to use. Just install it and follow the arrows to go long or short. Stop loss set small, about 1-2%. In most cases, this is sufficient.
Good luck in bidding!
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. You can favorite it to use it on a chart.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?