myncrypto

Strategy Backtesting Template [MYN]

myncrypto Premium Uppdaterad   
A few people have been asking me to share my backtesting template. Currently I use this as my starting point for validating existing strategies and developing new ones.

Features:

  • Trading Date Range
  • Trade Direction
  • 4 progressive take profits with target percents and percentage of position to take profit on (Thanks adolgo)
  • Variable percentage Stop Loss
  • Automatic ProfitView Alert Syntax builder for Longs and Shorts
  • ADX checkbox to automatically add conditional logic to your strategy

Release Notes: Fixed typo in the example strategy shortCondition referencing the longConditionEntry

If you're interested in exploring and discovering other high quality free strategies come join us in Discord: https://discord.gg/2wkm9QqSuY

➖➖🟦➖➖➖🟦
➖🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
➖🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
🟦🟦⬜️⬜️🟦⬜️⬜️🟦🟦
🟦🟦⬜️⬜️🟦⬜️⬜️🟦🟦
🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦🟦
➖🟦🟦➖➖➖🟦🟦
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?