mmoiwgg

ATR Start & Stop Bot

mmoiwgg Uppdaterad   
This script is using Average True Range (ATR) and works very well on the Bitcoin 4 hour timeframe to determine when to stop and start your bots.
It has a very similar visual to the EMA RSI Indicator found here:
This 'ATR Start & Stop Bot' is better because it has less confusion during sideways market movement.

As an example - You are using 3commas and have a Composite bot setup with several alt coins, you can use this indicator with the 'Stop bot' alert to disable your composite bot from taking trades at times when the market is on a trend that looks in the red.

Alternatively you can use the 'Start bot' alert to turn your bot back on during the green uptrends.

Using this indicator with these alerts on the Bitcoin 4-Hour chart add a great layer of automation to your already existing bots.

Credits:
Original 'ATR Stops' indicator belong to the user failathon and that script is found here:
Also credits to Dradian for the alert additions.
Versionsinformation:
Updates:
+ Added setting to change the timeframe of the script. (Now you can stay on a 1H Chart but still see the settings as if it were on a 4H chart)
Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?