Cazimiro

Fed and ECB Calendar by Kzi

Hello traders,

Here is a script that i've done for testing the timestamp and the input.time fonction.
You can see verticals lines blue and yellow.

The blue are the ECB meeting date (7 dates)
The yellow are the FED meeting date. (10 Dates)


// In the parameter you can enter the next rolling month date for ECB and FED
// I don't figure out how to add label / Txt on the lines
// And be carreful i don't put the real hours of the meeting.

Skript med en öppen källkod

I sann TradingView-anda har författaren publicerat detta skript med öppen källkod så att andra handlare kan förstå och verifiera det. Hatten av för författaren! Du kan använda det gratis men återanvändning av den här koden i en publikation regleras av våra ordningsregler. Du kan ange den som favorit för att använda den i ett diagram.

Frånsägelse av ansvar

Informationen och publikationerna är inte avsedda att vara, och utgör inte heller finansiella, investerings-, handels- eller andra typer av råd eller rekommendationer som tillhandahålls eller stöds av TradingView. Läs mer i Användarvillkoren.

Vill du använda det här skriptet i ett diagram?