Aktieutdelningar

Aktieutdelningar

Med fasta inkomster avses processen att hitta tillgångar som regelbundet ger utdelning kvartalsvis eller årligen i utbyte mot en viss risk. Investerare med faasta inskomster letar främst efter värdepapper som betalar en konstant utdelning i utbyte mot risken att inneha eller investera i en viss tillgång.

Panoramat över fasta inkomster inkluderar institutionella investerare, pensionsfonder och andra återförsäljarinvesterare som letar efter regelbunden utdelning som kan komplettera deras behov. Pensionerade investerare och äldre investerare föredrar i allmänhet fasta inkomster på grund av den inkomst som behövs och den upplevda lägre risken om tillgången har analyserats och undersökts korrekt. Idag är den fasta inkomstbranschen ett av de största områdena för investeringsförvaltning och fortsätter att växa.

Fasta inkomster inkluderar investeringsundersökning och analys av aktieutdelningar, statsobligationer, företagsobligationer, preferensaktier och andra tillgångar som ger avkastning. Investerare som vill ha fasta inkomster använder tålamod, analys av kassaflöden och grunderna för obligationsmatematik för att fatta beslut. De är främst långsiktiga investerare och vill ha utdelning under en längre tid.