Pris Volym Trend (PVT)

Pris Volym Trend (PVT)

Indikatorn Price Volume Trend (PVT) är en momentbaserad indikator som används för att mäta pengaflödet. PVT liknar ett annat tekniskt analysverktyg, nämligen On Balance Volume (OBV) eftersom det är en ackumulering av volymen. Medan OBV lägger till eller subtraherar den totala dagliga volymen beroende på om det var en uppgångsdag eller en nedgångsdag, lägger PVT bara till eller subtraherar en del av den dagliga volymen. Mängden volym adderad eller subtraherad till/från PVT-summan beror på hur mycket dagens pris stiger eller faller jämfört med föregående dags stängning. Price Volume Trend (PVT) kan i första hand användas för att bekräfta trender, samt upptäcka eventuella tradingsignaler på grund av skillnader.
 
Läs mer om Price Volume Trend.
Visa fler skript
1
2345
1
2
...
5