NASS CORPORATION BSC

NASS fundamenta

NASS CORPORATION BSC översikt över intäktsfördelning

Det största bidraget till omsättningen kom från Bahrain – förra året resulterade det i NASS CORPORATION BSC 124.36M BHD, och året innan — 95.04M BHD.

Efter källa
Efter land