AENA, S.M.E., S.A AENA

AENA BME
AENA
AENA, S.M.E., S.A BME
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Analytisk bedömning

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Transporter
Bransch: Övrig transport
Aena SA är ett spanskbaserat företag som huvudsakligen är verksamt inom flygplatstransporten. Bolagets verksamhet är uppdelad i fyra segment: Flygplatser, som omfattar Aeronautical subdivision, som ansvarar för förvaltning av flygplatser, jet-vägar, säkerhet, hantering, last och bränsletjänster bland annat, såväl som kommersiell underavdelning, inklusive tullfria och specialaffärer , restaurangtjänster, biluthyrning, samt banktjänster och reklam; Tjänster utanför terminalen, som förvaltar fastighets tillgångar, såsom parkeringsplatser, lager och land International, som omfattar verksamhet i bolagets dotterbolag, Aena Desarrollo Internacional SA, som investerar i andra flygplatsägare huvudsakligen i Mexiko, Colombia och Storbritannien. m.fl., som omfattar företagsverksamhet. Företaget förvaltar turism, nav och regionala flygplatser, samt helikoptrar och allmänna luftfartsområden. Vidare omfattar destinationsområdet Europa, Amerika, Asien och Afrika.