CELLNEX TELECOM, S.A CLNX

CLNXBME
CLNX
CELLNEX TELECOM, S.ABME
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Communications
Bransch: Specialty Telecommunications
Cellnex Telecom SA är ett spanskbaserat företag som är verksamt inom trådlös telekommunikation (telekom). Verksamheten är indelad i tre segment: Sändningsinfrastruktur, uthyrning av telekom, samt nätverkstjänster och annat. Broadcasting Infrastructure-divisionen omfattar bland annat distribution och överföring av radio- och radiosändningsnätverk, radiosändningsnätverk (FM), radiosändningsnätverk (FM) och radio- och tv-radiosändningar (FM). Uthyrningsavdelningen Telecom erbjuder tillgång till trådlös infrastruktur, främst genom samlokalisering av infrastrukturhotell och telekomutrustning, främst för mobilnätsoperatörer och andra trådlösa och bredbandstelefonoperatörer. Nätverkstjänsterna och andra divisioner erbjuder bland annat anslutningstjänster för en mängd olika telekomoperatörer och radiokommunikation.