ENDESA,S.A ELE

ELEBME
ELE
ENDESA,S.ABME
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Utilities
Bransch: Electric Utilities
Endesa SA är ett spanskbolag som är verksamt inom el- och gasproduktion, distribution och försäljning samt relaterade tjänster. Dess segment inkluderar Generation, tillsammans med Utbud; Distribution och Struktur, inklusive innehav och finansieringsbolagens saldon och transaktioner. Det är verksamt inom elbranschen i sina industriella och kommersiella områden. Det är också engagerat i utnyttjandet av primära energiresurser. tillhandahållande av industriella tjänster, särskilt inom områdena telekommunikation, vatten och gas, och investeringar i andra företag. Det genererar, distribuerar och säljer el huvudsakligen i Spanien och Portugal. Det levererar också el och gas till andra europeiska marknader, i synnerhet Tyskland, Frankrike, Belgien och Nederländerna, från sin plattform i Spanien och Portugal. Det är engagerat i att leverera mervärdestjänster och produkter till kunder. Det distribuerar el till förbrukningspunkterna.