FERROVIAL, S.A FER

FERBME
FER
FERROVIAL, S.ABME
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Industrial Services
Bransch: Engineering & Construction
Ferrovial SA är ett spanskföretag baserat på transportinfrastruktursektorn. Bolagets verksamhet är indelad i fyra affärsområden: Tjänster, Tollvägar, Byggnader och Flygplatser. Divisionen Services fokuserar på rengöring och underhåll av offentlig och privat infrastruktur, anläggningar och byggnader, inklusive idrottsanläggningar, hälsovårdsanläggningar och tågstationer samt insamling och behandling av avfall. Tullvägsavdelningen erbjuder vägtullsutveckling, finansiering och drift. Byggnadsdivisionen utvecklar offentliga och privata infrastrukturprojekt, bland annat vägar, järnvägar, hydraulikprojekt och maritima verk. Flygplatsavdelningen specialiserar sig på byggnadskonstruktion och förvaltning av flygplatsen. Bolaget verkar genom många dotterbolag i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Australien.