MAPFRE, S.A MAP

MAPBME
MAP
MAPFRE, S.ABME
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Finance
Bransch: Multi-Line Insurance
Mapfre SA är ett spanskt företag i försäkringssektorn. Bolagets verksamhet är indelad i fyra affärsenheter: Försäkring, Bistånd, Återförsäkring och Globala Risker. Försäkringskedjan erbjuder bland annat försäkringar, inklusive livsolyckor, hälsa, egendom och olycksfall och bilförsäkring. Assistance-linjen fokuserar på att utveckla hjälptjänster för försäkringsprodukter, inklusive väg- och resehjälp. Reinsurance-linjen är ansvarig för återförsäkringsverksamheten. Global Risk-linjen erbjuder integrerade försäkringstjänster, såsom riskförebyggande och skydd, revision och kontroll, för företagskunder. Bolaget är dessutom verksamt inom förvaltningen av pensionsfonder, pensionsplaner och investeringsfonder samt tillhandahållande av hälsovårdstjänster i Spanien. Bolaget är verksamt i Europa, Afrika, Asien och Nordamerika. Det är förälder till Mapfre-gruppen.