MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A MEL

MELBME
MEL
MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.ABME
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Consumer Services
Bransch: Hotels/Resorts/Cruise lines
Melia Hotels International SA, tidigare Sol Melia SA, är ett spanskbaserat företag som huvudsakligen är verksamt inom gästfrihetssektorn. Bolaget fokuserar på förvaltning och utnyttjande av hotellkedjor. Verksamheten är indelad i tre affärsområden: Hotell, Fastigheter och Club Melia. Hotelldivisionen hanterar hotell under lednings- och franchiseavtal, driver egna eller hyrda hotell samt erbjuder andra underhållningsaktiviteter, som kasinospel och organiserade turer. Fastighetsavdelningen omfattar fastighetsutveckling och verksamhet. Club Melia-divisionen driver semesterklubbskomplex. Bolagets varumärkesportfölj omfattar bland annat Gran Melia, Paradisus, Melia, Innside by Melia, Tryp by Wyndham och Sol Hotels. Bolaget verkar genom många dotterbolag i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien.