CIELO ON NM
CIEL3 BMFBOVESPA

CIEL3
CIELO ON NM BMFBOVESPA
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

CIEL3 aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Kommersiella tjänster
Bransch: Diverse kommersiella tjänster
Cielo SA, tidigare Companhia Brasileira de Meios de Pagamento, är ett Brasilianskt företag som tillhandahåller tjänster relaterade till kreditkort och andra betalningsmetoder. Bolagets verksamhet är indelad i två affärssegment: Fångande och bearbetning av transaktioner, som förvärvar och behandlar kredit- och betalkortstransaktioner och andra betalningsmedel samt erbjuder ackreditering av handelsmän och relaterade tjänster samt hantering av betalningskonton som hanterar transaktioner relaterade till kredit- och betalkortsanvändning. Dessutom erbjuder bolaget uthyrning, installation och underhåll av försäljningsställen (POS) terminaler och uppladdning av förbetalda telefoner via POS, bland annat. Det tillhandahåller tjänster till olika kredit- och betalkortutgivare, till exempel Visa, MasterCard, American Express och Elo. Bolaget är verksamt genom ett antal dotterbolag, bland annat Servinet Servicos Ltda, Cielo USA Inc och Multidisplay Comercio e Servicos Tecnologicos SA.

Nyheter