PETROBRAS ON EDJ N2 PETR3

PETR3 BMFBOVESPA
PETR3
PETROBRAS ON EDJ N2 BMFBOVESPA
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energimineraler
Bransch: Integrerad olja
Petroleo Brasileiro SA Petrobras är ett Brasilianskt integrerat olje- och gasbolag. Bolagets verksamhet är indelad i fem affärssegment: Exploration and Production (E & P), som fokuserar på prospektering, utveckling och produktion av råolja, naturgasvätska (NGL) och naturgas i Brasilien och utomlands. Raffinering, transport och marknadsföring, som huvudsakligen omfattar raffinering, logistik, transport och handel med råolja och oljeprodukter, export av etanol samt utvinning och bearbetning av skalj; Gas och kraft, som omfattar transport och handel med LNG och naturgas samt generering och försäljning av el; Distribution, som säljer oljeprodukter via egna detaljhandeln och grossistkanaler samt biobränslen, som omfattar produktion av biodiesel och dess samprodukter, samt etanolrelaterade aktiviteter. Bolaget är verksamt i Amerika, Afrika, Asien och Europa.