VALE ON EDJ NM VALE3

VALE3 BMFBOVESPA
VALE3
VALE ON EDJ NM BMFBOVESPA
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Icke-energimineraler
Bransch: Stål
Vale S.A. (Vale) är ett företag som sysslar med metaller och gruvdrift. Företaget är också en producent av järnmalm och järnmalmspellets samt nickel. Bolagets segment omfattar järnmineraler, kol, basmetaller, gödselmedel och annat. Dess järnhaltiga mineralsegment består av produktion och utvinning av järnmalm, som järnmalm, pellets och dess logistiska tjänster, mangan och ferrolegeringar och andra järnprodukter och tjänster. Dess kolsegment består av utvinning av kol och dess logistiktjänster. Dess basmetallsegment omfattar produktion och utvinning av icke-järnhaltiga mineraler och presenteras som nickel och dess biprodukter (ferro-nickel, koppar, ädla metaller och andra) och koppar. Segmentet Gödsel innehåller produktionen av de tre huvudgrupperna av näringsämnen och andra gödningsmedel. Övriga segment består av försäljning och kostnader för andra produkter, tjänster och investeringar i joint ventures och associerat i andra företag.