MERCK & CO INC

MRK BMV
MRK
MERCK & CO INC BMV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

MRK financial statements

Nuvarande finansiella ställning för MERCK & CO INC

Total assets of MRK for Q3 21 is 1.93T MXN, 6.92% more than the previous Q2 21. And total liabilities increased by 4.31% in Q3 21 to 1.19T MXN.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share