VONTIER CORP

VNT1 BMV
VNT1
VONTIER CORP BMV
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

VNT1 financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för VONTIER CORP

Totala tillgångar för VNT1 gällande Q2 21 uppgår till 66.50B, 1.04% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 3.52% under Q2 21 till 59.54B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share