SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUESSOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUESSOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES

SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES

SIAME fundamenta

SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES översikt över intäktsfördelning

SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES omsättningen för det senaste året uppgick till 59.10 M TND, varav den största delen – 63.24 M TND – kom från den för tillfället mest effektiva källan, Electrical Equipment and Other Related Service, året innan som gav 49.27 M TND. Det största bidraget till omsättningen kom från Tunisien – förra året resulterade det i SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES 63.24 M TND, och året innan — 49.27 M TND.

Efter källa
Efter land