INTERNATIONAL COMPANY FOR LEASING (INCOLEASE)

ICLE EGX
ICLE
INTERNATIONAL COMPANY FOR LEASING (INCOLEASE) EGX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ICLE financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för INTERNATIONAL COMPANY FOR LEASING (INCOLEASE)

Totala tillgångar för ICLE gällande Q2 21 uppgår till 3.26B, 5.50% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 6.70% under Q2 21 till 2.6B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share