SIDI KERIR PETROCHEMICALS - SIDPEC

SKPC EGX
SKPC
SIDI KERIR PETROCHEMICALS - SIDPEC EGX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

SKPC financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för SIDI KERIR PETROCHEMICALS - SIDPEC

Totala tillgångar för SKPC gällande Q2 21 uppgår till 5.58B, 4.76% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 6.50% under Q2 21 till 2.05B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share