ABB PAR AB B ADR/1/2/SK 1

ALZ FWB
ALZ
ABB PAR AB B ADR/1/2/SK 1 FWB
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ALZ financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för ABB PAR AB B ADR/1/2/SK 1

Totala tillgångar för ALZ gällande Q2 21 uppgår till 12.11B, 0.53% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 0.50% under Q2 21 till 5.81B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share