CHON.MACHIN.+ELEC.-H-YC 1

CE3FWB
CE3
CHON.MACHIN.+ELEC.-H-YC 1FWB
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

CE3 fundamenta

CHON.MACHIN.+ELEC.-H-YC 1 nyckelstatistik och nyckeltal

CE3 P/S-tal är 0.24. Företaget har en EV/EBITDA-ratio på 192.92. Under 2021 sysselsattes 7.69k anställda.

Statistik
P/E-kvot
Pris/kassaflödesförhållande
Valuta: EUR
Nuvarande
Nyckeltal
Summa utestående stamaktier
Värderingskvoter
P/E-kvot
Pris/försäljningskvot (P/S)
Pris/kassaflödesförhållande
Kvotvärde (P/B-förhållande)
Företagsvärde
Företagsvärde i förhållande till EBITDA
Lönsamhetskvoter
Avkastning på tillgångar %
Avkastning på eget kapital %
Avkastning på investerat kapital %
Bruttomarginal %
Rörelsemarginal %
EBITDA-marginal %
Nettomarginal %
Likviditetskvoter
Kassalikviditet
Aktuell kvot
Omsättningshastighet
Omsättning av tillgångar
Kapitaltäckningskvot
Skulder i förhållande till tillgångar
Skuldsättningsgrad
Långfristig skuld i förhållande till totala tillgångar