HELIO
HEL GPW

HEL
HELIO GPW
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för HELIO

Totala tillgångar för HEL gällande Q3 21 uppgår till 154.66M, 0.38% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 4.61% under Q3 21 till 60.53M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share