MEXPOLSKA

MEX GPW
MEX
MEXPOLSKA GPW
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

MEX financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för MEXPOLSKA

Totala tillgångar för MEX gällande Q2 21 uppgår till 57.45M, 9.23% högre än föregående Q1 21. Och totala skulder ökade med 1.07% under Q2 21 till 55.32M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share