SELENAFM
SEL GPW

SEL
SELENAFM GPW
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Financial summary of SELENAFM with all the key numbers

Nuvarande börsvärde för SEL är 497.781M. Företagets EPS TTM är 3.88, effektiva avkastning är 0.00%, och P/E-tal är 5.62.

Intäkter
Nästa:
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflöde