CAB CAKARAN CORPORATION BHD

CAB MYX
CAB
CAB CAKARAN CORPORATION BHD MYX
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

CAB fundamentals

CAB CAKARAN CORPORATION BHD Rapporter – inklusive intäkter, kostnader, vinst och förlust

CABs totala intäkter för det senaste kvartalet är 488.70M MYR, och det är 2.70% högre jämfört med föregående kvartal. Nettoresultatet för Q3 22 är 25.15M MYR.

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Totala intäkter
Nettoinkomst
Valuta: MYR
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TTM
Totala intäkter
Kostnad för sålda varor
Bruttovinst
Driftskostnader (exkl. kostnad för sålda varor)
Rörelseintäkt
Icke-operativa intäkter, totalt
Inkomst före skatt
Eget kapital i vinstmedel
Skatter
Minoritetsintresse utan bestämmande inflytande
Övriga intäkter/kostnader efter skatt
Nettoinkomst innan verksamhetsavveckling
Avvecklad verksamhet
Nettoinkomst
Utspädningsjustering
Preferensutdelningar
Nettoresultat efter utspädning tillgängligt för stamaktieägare
Vinst per aktie (Basic EPS)
Utspädd vinst per aktie (Diluted EPS)
Genomsnittligt antal utestående aktier
Utestående aktier efter utspädning
EBITDA
EBIT
Totala rörelsekostnader