INNITY CORPORATION BHD
INNITY MYX

INNITY
INNITY CORPORATION BHD MYX
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

INNITY financial statements

Nuvarande finansiella ställning för INNITY CORPORATION BHD

Totala tillgångar för INNITY gällande Q2 21 uppgår till 72.63M, 3.10% lägre än föregående Q1 21. Och totala skulder minskade med 5.27% under Q2 21 till 35.79M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share