WEALTH MINERALS LTD

WML NEO
WML
WEALTH MINERALS LTD NEO
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

WML financial statements: Balansräkning

Nuvarande finansiella ställning för WEALTH MINERALS LTD

Totala tillgångar för WML gällande Q3 21 uppgår till 44.56M, 3.15% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder minskade med 32.82% under Q3 21 till 2.05M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share