INFOSYS LTD INFY

INFYNSE
INFY
INFOSYS LTDNSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Technology Services
Bransch: Information Technology Services
Infosys Limited är engagerad i konsultverksamhet, teknik, outsourcing och nästa generationens tjänster. Bolaget tillhandahåller tillsammans med sina dotterbolag teknologiska tjänster för affärsinformation som omfattar applikationsutveckling och underhåll, oberoende validering, infrastrukturförvaltning, ingenjörstjänster som omfattar produktteknik och livscykellösningar och affärsprocesshantering. konsulttjänster och systemintegrationstjänster som omfattar rådgivning, företagslösningar, systemintegration och avancerad teknik; produkter, affärsplattformar och lösningar för att påskynda innovationsutveckling, inklusive Finacle, dess banklösning och erbjudanden inom områdena Analytics, Cloud och Digital Transformation. Dess segment är Financial Services and Insurance (FSI), Manufacturing och Hi-Tech (MFG & Hi-TECH), Energi & verktyg, Kommunikation och tjänster (ECS), Retail, Consumer Packaged Goods och Logistics (RCL) Hälso- och sjukvård (LSH).