ITC LTD ITC

ITC NSE
ITC
ITC LTD NSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Icke hållbara konsumentprodukter
Bransch: Tobak
ITC Ltd. är ett holdingbolag som tillverkar och handlar med konsumentprodukter. Företaget är verksamt inom följande segment: snabba rörliga konsumtionsvaror (FMCG) cigaretter, FMCG övriga, hotell, kartong, papper och förpackningar samt jordbruksverksamhet. Segmentet FMCG cigaretter marknadsför och säljer tobak och cigarrer. Segmentet FMCG övrigt distribuerar förpackade livsmedel, kläder, skol- och kontorsmaterial, säkerhetsutrustning, rökelsepinnar och produkter för personlig vård. Segmentet hotell förvaltar och driver hotell- och restaurangkedjor. Segmentet kartong, papper och förpackningar producerar och levererar specialkartonger, grafiska kartonger och tryckpapper. Jordbruksverksamhetssegmentet exporterar foderinnehåll, bearbetade frukter, kaffe och skaldjur. Företaget grundades den 24 augusti 1910 och har sitt huvudkontor i Kolkata i Indien.