OIL & NATURAL GAS ONGC

ONGC NSE
ONGC
OIL & NATURAL GAS NSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energimineraler
Bransch: Integrerad olja
Oil and Natural Gas Corporation Limited är ett globalt energi holdingbolag. Bolaget är engagerat i prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Bolagets segment omfattar Exploration & Production (E&P) och Raffinering. Bolagets geografiska segment omfattar verksamheter i två kategorier: I Indien, som inkluderar Onshore och Offshore, och utanför Indien. Bolagets affärsspridning omfattar olika områden, till exempel oljefältstjänster, transport av olja och naturgas samt produktion av förädlingsprodukter, såsom flytande petroleumgas (LPG), nafta, raffinering, petrokemikalier, kraft, okonventionella och alternativa energikällor. Bolagets dotterbolag inkluderar ONGC Videsh Limited (OVL), Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited (MRPL) och ONGC Mangalore Petrochemicals Limited. Bolagets olje- och gasreserver ligger internationellt i Ryssland, Colombia, Vietnam, Brasilien och Venezuela.