RELIANCE INDS

RELIANCE NSE
RELIANCE
RELIANCE INDS NSE
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

RELIANCE aktiediagram

Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energimineraler
Bransch: Raffinering/marknadsföring av olja
Reliance Industries Limited är verksamt inom raffinering, inklusive tillverkning av raffinerade petroleumprodukter och petrokemikalier, inklusive tillverkning av baskemikalier, gödningsmedel och kväveföreningar, plast och syntetgummi i primära former. Bolagets segment omfattar Raffinering, Petrokemikalier, Olja och Gas, Organiserad Retail m.fl. Refining-segmentet omfattar produktion och marknadsföring av petroleumprodukterna. Petrokemikalier omfattar produktion och marknadsföring av petrokemiska produkter, inklusive polyeten, polypropen, polyvinylklorid, polybutadiengummi, butadien, akrylnitril, kaustik soda och polyetylentereftalat. Olje- och gassegmentet omfattar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Segmentet organiserat detaljhandel omfattar organiserad detaljhandel i Indien. Segmentet Andra innehåller textilutveckling, Special Economic Zone (SEZ), telekommunikation eller bredbandsverksamhet och media.

Breaking news