RELIANCE INDS RELIANCE

RELIANCENSE
RELIANCE
RELIANCE INDSNSE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Energy Minerals
Bransch: Oil Refining/Marketing
Reliance Industries Ltd. är verksamt inom prospektering och produktion av kolväten, raffinering och marknadsföring av olja, petrokemi, detaljhandel och telekommunikation. Företaget är verksamt inom följande segment: Olja till kemikalier (O2C), olja och gas, detaljhandel, digitala tjänster, finansiella tjänster och övrigt. Segmentet 02C omfattar raffinering, petrokemi, försäljning av bränsle genom Reliance BP Mobility Limited, flygbränsle och grossistförsäljning av bulkprodukter. Segmentet olja och gas bedriver prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Segmentet detaljhandel omfattar detaljhandel för konsumenter och en rad relaterade tjänster. Segmentet digitala tjänster omfattar tillhandahållande av en rad digitala tjänster. Segmentet finansiella tjänster omfattar förvaltning och användning av företagets identifierade resurser för olika verksamheter, inklusive finansiella tjänster utanför bankväsendet och försäkringsförmedling. Segmentet övrigt är verksamheter inom media, utveckling av särskilda ekonomiska zoner och textilverksamhet. Företaget grundades 1966 av Dhirubhai Hirachand Ambani och har sitt huvudkontor i Mumbai i Indien.