ALZINOVA AB
ALZ OMXSTO

ALZ
ALZINOVA AB OMXSTO
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för ALZINOVA AB

Totala tillgångar för ALZ gällande Q1 21 uppgår till 101.01M, 0.20% högre än föregående Q4 20. Och totala skulder ökade med 34.63% under Q1 21 till 6.45M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share