KLARIA PHARMA HOLDING AB
KLAR OMXSTO

KLAR
KLARIA PHARMA HOLDING AB OMXSTO
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för KLARIA PHARMA HOLDING AB

Totala tillgångar för KLAR gällande Q1 21 uppgår till 146.56M, 10.69% högre än föregående Q4 20. Och totala skulder minskade med 11.24% under Q1 21 till 20.25M.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share