ORGANOCLICK AB

ORGC OMXSTO
ORGC
ORGANOCLICK AB OMXSTO
 
No trades
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

ORGC fundamentals

Nuvarande finansiella ställning för ORGANOCLICK AB

Total assets of ORGC for Q1 22 is 189.93M SEK, 0.82% more than the previous Q4 21. And total liabilities increased by 6.23% in Q1 22 to 85.68M SEK.

Totala tillgångar
Totala skulder
Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande åtaganden
Summa långfristiga skulder
Totalt kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Nettoskuld
Book value per share