ARAB SEA INFORMATION SYSTEM CO 7201

7201TADAWUL
7201
ARAB SEA INFORMATION SYSTEM COTADAWUL
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Värdering
Företagsvärde / EBITDA, TTM
Marknadsvärde, FQ
Börsvärde ‒ grundläggande
Antal anställda
Antal aktieägare
Pris/förtjänst, TTM
Pris/Intäkter, TTM
Pris/bokning Kvot, FY
Pris/försäljningsratio, FY
Balansräkning
Nuvarande ratio, FQ
Skuld till Kaptial, FQ
Nettoskuld, FQ
Snabb ratio, FQ
Totala tillgångar, FQ
Totala skulder, FQ
Operativa Mätvärden
Räntabilitet på tillgångar, 12 mån
Räntabilitet på eget kapital, TTM
Räntabilitet på kapital, 12 mån
Omsättning per anställd, TTM
Prishistorik
Genomsnittsvolym (10 dagar)
Beta - 1 år
Pris - 52 veckors högsta
Pris - 52 veckors lägsta
Utdelningar
Utbetalda utdelningar
Utdelning per andel, räkenskapsår
Förväntad årlig utdelning
Utdelningar
Marginaler}
Nettovinstmarginal, TTM
Bruttomarginal, TTM
Rörelsemarginal, TTM
Marginal innan skatt, TTM
Resultaträkning
Resultat per aktie före utspädning
Utdelning per andel, ordinarie, 12 mån
EBITDA, TTM
Bruttoförtjänst, FY
Sista årliga resultat per aktie
Intäkter förra året, FY
Nettoinkomst, FY
Total omsättning, FY
Fritt kassaflöde, TTM

Profil

Sektor: Distribution Services
Bransch: Electronics Distributors
Nissan Motor Co, Ltd är engagerad i tillverkning, försäljning och relaterad verksamhet av fordonsprodukter och marin utrustning. Bolagets segment omfattar Automobile and Sales Financing. Automobile-verksamheten omfattar tillverkning och försäljning av fordon och delar. Försäljningsfinansieringsverksamheten ger försäljningstjänster och leasing för att stödja försäljningsverksamheten inom bilbranschen. Företaget tillverkar fordon i cirka 20 länder och områden runt om i världen, inklusive Japan. Företaget erbjuder produkter och tjänster i över 160 länder och områden över hela världen. Bolaget säljer cirka 60 modeller under varumärkena Nissan, Infiniti och Datsun. Bolaget har geografisk verksamhet i olika länder, som inkluderar Nordamerika, Europa, Asien och Övriga utomeuropeiska länder.