VISION SIGMA

VISNTASE
VISN
VISION SIGMATASE
 
Inga transaktioner
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal

VISN fundamenta

En djupgående snabbgranskning av VISION SIGMAs operativa-, investerings- och finansieringsaktiviteter.

Här kan du se var VISN pengar kommer från och hur företaget använder dem.

Kontanta medel från löpande drift
Likvida medel från investeringsaktiviteter
Likvida medel från finansieringsaktiviteter
Valuta: ILS
TTM
Kontanta medel från löpande driftYoY growth
Likvida medel från investeringsaktiviteterYoY growth
Likvida medel från finansieringsaktiviteterYoY growth
Fritt kassaflödeYoY growth