BENEXT-YUMESHIN GRP CO
2154 TSE

2154
BENEXT-YUMESHIN GRP CO TSE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för BENEXT-YUMESHIN GRP CO

Totala tillgångar för 2154 gällande Q3 21 uppgår till 31.12B, 4.96% högre än föregående Q2 21. Och totala skulder ökade med 7.46% under Q3 21 till 15.21B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share