PASONA GROUP INC
2168 TSE

2168
PASONA GROUP INC TSE
Trade now
 
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Kommande intäkter
Utdelning per andel
Börsvärde
Utdelning
P/E-tal
Trade now

Finansiella rapporter

Nuvarande finansiella ställning för PASONA GROUP INC

Totala tillgångar för 2168 gällande Q4 20 uppgår till 151.64B, 6.56% lägre än föregående Q3 20. Och totala skulder minskade med 11.40% under Q4 20 till 101.86B.

Totala tillgångar
Alla nuvarande tillgångar totalt
Summa anläggningstillgångar
Totala skulder
Alla nuvarande skulder totalt
Summa långfristiga skulder
Totalt eget kapital
Total liabilities & shareholders' equities
Total skuld
Book value per share